Marketing

Průzkumy trhu, marketingové analýzy
Průzkum trhu je základem každé úspěšné marketingové strategie. Pomůžeme Vám definovat trh i potřeby zákazníků a naplánovat úspěch vaší propagace. Součástí průzkumu trhu jsou i marketingové analýzy. Díky nim určíme současnou pozici Vaší firmy na trhu z pohledu konkurence i zákazníků a zjistíme, jaké jsou Vaše silné a slabé stránky.
Tvorba komunikační strategie
Komunikační strategie zahrnuje marketingovou komunikaci s obchodními partnery, širokou veřejností i komunikaci uvnitř firmy, dále pak strategické plánování a hodnocení účinnosti kampaní.Vytvoříme Vám komunikační strategii na míru – od výzkumu trhu, přes marketingové komunikace (reklama, osobní prodej, podpora prodeje, přímý marketing, práce s veřejností a sponzoring) až po kontrolu. Nastavíme Vám správné cíle komunikační strategie, určíme cílovou skupinu a nejúčinnější motivační prvek tak, abyste dosáhli co největšího úspěchu.
Kompletní zpracování BTL + ATL aktivit
ATL – nadlinková reklama – zahrnuje reklamu v televizi, v tisku, rozhlase, venkovní reklamu a reklamu v kinech.
BTL – reklama podlinková – představuje reklamu v místě prodeje, direkt marketing, podporu prodeje, sponzoring, přímý prodej a třídimenzionální reklamu (reklamní produkty, poutače, light boxy atd.). Vybereme Vám nejvhodnější komunikační kanály a zajistíme propagaci Vašich výrobků či služeb v tradičních masových – nadlinkových prostředích, ale i ve všech ostatních sférách méně tradičních komunikačních kanálů.
Mediální plánování
Využitím médií je možné oslovit tu správnou cílovou skupinu v obrovských měřítcích. My Vám zajistíme kompletní mediální plánování od počátečního plánu přes výrobu spotu nebo prezentace až po její umístění do vhodného média (rádio, televize, tisk, outdoor, internet, plošná elektronická reklama, sportovní a společenské akce apod.)
Tvorba kompletní CI
Corporate Identity neboli firemní styl zahrnuje grafické řešení firemního loga a soubor pravidel, která určují použití loga v praxi – vizitky, dopisní papíry, obálky, maily, letáky, prospekty, katalogy, inzerce, webové prezentace. Tato pravidla bývají uspořádána v Grafickém manuálu. Díky Grafickému manuálu se bude Vaše firma prezentovat jednotně a stylově navenek i uvnitř.
Grafika, produkce a DTP
Vytvoříme pro Vás jakékoliv grafické návrhy, tiskové a prezentační materiály. Pomůžeme Vám zpracovat Vaše návrhy a nápady a přeměnit je v efektivní výstup. Zajistíme produkci Vašich propagačních materiálů – zajistíme tisk, pronájem reklamních ploch, výrobu reklamních a dárkových předmětů, vznik televizních a rádiových spotů.
Zaručujeme kompletní počítačové zpracování předloh určených pro tisk (DTP). Data zpracujeme tak., aby byla snadno použitelná, jednoduše a efektivně archivovatelná a využitelná v aktuálních verzích většiny programů.